How To Take Better Concert Pictures in 30 Seconds

پیکاپ در سازهای الکتریک چیست

به دلیل پایین بودن قدرت صدای تولید شده در برخی از سازهای زهی یا سیمی از قطعه ای برای تبدیل فرکانس های تولید شده به فرکانسی که قابل استفاده در دیگر وسایل الکتریکی همچون آمپلی فایرها باشد استفاده می شود این قطعه پیکاپ نام دارد و از قطعات مورد نیاز گیتارهای الکتریک است.

How To Take Better Concert Pictures in 30 Seconds

دیستورشن چیست

دیستورشن یا اوردرایو وسیله ای برای افکت گذاری یا تولید افکت های صوتی در سازهای اغلب الکتریک می باشد. دیستورشن بیشتر در گیتار الکتریک مورد استفاده قرار می گیرد اما در دیگر سازها همچون هارمونیکا ، ارگ و پیانو الکتریک نیز کاربرد دارد.