برای یادگیری خواندن و نوشتن نت ها در موسیقی نیاز است که در ابتدا با شکل نت های موسیقی  بیشتر آشنا شوید.

سر یا سر نت سر یا سر نت:

علامتی هست که محل قرارگیری نت ها را بر روی خطوط حامل مشخص می کند و تقریبا بیضی شکل می باشد.

دنباله یا دسته نت چیست؟

دنباله یا دسته خط عمودی است که به سر نت می چسبد. دقت نمایید دسته نت بسته به اینکه در کجای خطوط حامل قرار گیرد می تواند به سمت بالا و یا به سمت پایین کشیده شود.

دنباله یا دسته نت

البته این نکته را در نظر بگیرید که امکان این وجود دارد که در بعضی از قطعات دسته نت ها کلا به سمت بالا و یا کلا به سمت پایین باشد اما این نکته زمان نوشتن نت به صورت رسمی حائز اهمیت می باشد و فعلا خود را درگیر این موضوع نکنید تا در آموزش های بعدی بیشتر در مورد نحوه نوشتن نت ها صحبت نماییم .

پرچم نت :

پرچم خط کوچکی است که به بالا یا پایین دسته نت وصل می باشد. شکل ظاهری پرچم نت را در زیر ملاحظه می نمایید.

 

پرچم نت

نام نت های موسیقی و شکل  نتهای موسیقی :

برای آموزش نت خوانی در ابتدا نیاز است که  شکل نت ها و همچنین نام نت های موسیقی را بدانید. در این آموزش که به نوعی الفبای موسیقی  می باشد  فقط به شکل ظاهری انواع نت موسیقی و نام نت ها می پردازیم و در آموزش های بعدی با ارزش زمانی نت در موسیقی بیشتر آشنایی پیدا خواهید کرد. در پایین انواع نت موسیقی را برای شما توضیح می دهیم.

نت گرد نت گرد :

نت گرد که نام دیگر آن نت واحد می باشد. این نت مبنای کشش در موسیقی است اما در این آموزش نمی خواهیم به این موضوع بپردازیم و در آینده مفصلا در رابطه با کشش نت ها در موسیقی توضیح خواهیم داد و فعلا فقط شکل ظاهری آن مورد توجه می باشد. همانطور که مشخص است بصورت گرد می باشد و نام آن نیز نت گرد نامگذاری شده است.

نت سفید نت سفید :

به سر نت یک دسته اضافه شده است و همانطور که می بینید درون این نت سفید می باشد و به نت سفید معروف است.

نت سیاه نت سیاه :

همانطور که مشاهده می نمایید درون این نت سیاه می باشد  بنابراین نت سیاه را به خاطر بسپارید.

نت چنگ نت چنگ :

هرگاه یک پرچم به انتهای دسته نت سیاه اضافه شود نت چنگ تولید می شود . البته نام دیگر نت چنگ "یک لا چنگ"  می باشد اما بیشتر به نت چنگ معروف است.

نت دولا چنگ نت دولاچنگ :

همانطور که در تصویر مشخص است دو پرچم به انتهای دسته این نت اضافه شده است بنابراین دولا چنگ را به خاطر بسپارید.

نت سه لا چنگ نت سه لا چنگ :

همانطور که می بینید سه پرچم در انتهای دسته نت دیده می شود و بنابراین سه لا چنگ را به خاطر بسپارید.

نت چهار لا چنگ نت چهار لا چنگ :

چهار پرچم در انتهای دسته نت دیده می شود و با دیدن چهار پرچم نام چهارلا چنگ را یادآور شوید.

 همانطور که می بینید با بخاطر سپردن شکل ظاهری نت ها هیچوقت نام نت ها را فراموش نخواهید کرد. در آموزش های بعدی در رابطه با زمان کشش نت ها مفصلا بحث خواهیم کرد.

ویدئوی آموزش شکل  نت های موسیقی