ضرب که به انگلیسی Beat نوشته می شود،  در موسیقی یکی از موارد بسیار مهم و ضروری می باشد و باید به درستی درک گردد تا در اجرای قطعات دچار مشکل نشوید. در تعریف ضرب باید گفت :

ضرب نوعی ضربان است که زمان را به قطعات مساوی تقسیم می کند. برای مثال عقربه ثانیه شمار در هر دقیقه 60 بار حرکت می کند و هر کدام از این حرکت ها یک ضرب است.

ضرب در موسیقی

اگر سرعت عقربه ثانیه شمار را کم یا زیاد کنیم در حقیقت تمپوی ضرب را تغییر داده ایم.

ساده ترین روش برای تمرین و نگه داشتن یک ضرب منظم استفاده از مترونوم می باشد که در آموزش استفاده از مترونوم  نحوه استفاده از مترونوم را کامل توضیح داه ایم. در ویدئوی زیر که از سایت تئوریا برای شما قرار داده ایم هر شماره به عنوان یک ضرب می باشد :

کشش نت یا ارزش زمانی نت :

به مدت زمان ماندگاری هر نت، کشش نت یا ارزش زمانی نت گفته می شود.

در ادامه مدت زمان کشش نت ها را برای شما توضیح خواهیم داد برای مثال زمان کشش نت سیاه ضرب(Beat) طول می کشد و ... و این نکته را به خاطر بسپارید که دیرند در موسیقی به معنی کشش نت در موسیقی می باشد پس اگر در جایی به این کلمه برخورده اید به معنی کشش نت می باشد.

آموزش دوره های مجازی موسیقی

ویدئوی ارزش زمانی نت ها

زمان کشش نت ها :

زمان کشش نت گرد یا نت واحد نت گرد :

نت گرد بیشتر از همه نت های دیگر کشیده می شود و در موسیقی از نت گرد به عنوان واحد کشش استفاده می شود، به این معنی که کشش زمانی نت های دیگر نسبت به این نت سنجیده می شود. ارزش زمانی نت گرد به اندازه 4 ضرب می باشد .

 

زمان کشش نت سفید نت سفید:

ارزش زمانی نت سفید، نصف (½) نت گرد می باشد یعنی دو ضرب.

 

زمان کشش نت سیاه نت سیاه:

ارزش زمانی این نت، یک چهارم (¼) نت گرد می باشد که به نت های یک ضربی نیز معروف می باشند. همچنین می توان گفت ارزش زمانی نت سیاه نصف ارزش زمانی نت سفید می باشد که همان 1/4 می شود.  در نهایت در یک بازه 4 ضربی ، چهار بار نت سیاه تکرار می شود.

موارد گفته شده در بالا را در این ویدئو به صورت کاربردی بیشتر متوجه خواهید شد :

 

زمان کشش نت چنگ نت چنگ:

ارزش زمانی نت چنگ یک هشتم (1/8) نت گرد می باشد . همینطور می توان گفت ارزش زمانی نت چنگ نصف ارزش زمانی نت سیاه می باشد که باز هم می شود 1/8 . پس در یک بازه چهار ضربی 8 بار نت چنگ تکرار خواهد شد.

 

زمان کشش نت دولا چنگ نت دولا چنگ:

ارزش زمانی نت دولاچنگ یک شانزدهم (1/16) نت گرد می باشد . همینطور می توان گفت ارزش زمانی نت دولا چنگ نصف ارزش زمانی نت چنگ می باشد که باز هم می شود 1/16 . پس در یک بازه چهار ضربی 16 بار نت دولا چنگ تکرار خواهد شد.

نمونه ویدئوی کاربردی دیگر از زمان کشش نت ها :

 

زمان کشش نت سه لا چنگ نت سه لا چنگ:

ارزش زمانی نت سه لا چنگ یک سی و دوم (1/32) نت گرد می باشد . همینطور می توان گفت ارزش زمانی نت سه لا چنگ نصف ارزش زمانی نت دولا چنگ می باشد که باز هم می شود 1/32 . پس در یک بازه چهار ضربی 32 بار نت سه لا چنگ تکرار خواهد شد.

 

زمان کشش نت چهارلا چنگ نت چهار لا چنگ:

ارزش زمانی نت چهارلا چنگ یک شصت و چهارم (1/64) نت گرد می باشد . همینطور می توان گفت ارزش زمانی نت چهارلا چنگ نصف ارزش زمانی نت سه لا چنگ می باشد که باز هم می شود 1/64 . پس می توان گفت در یک بازه چهار ضربی 64 بار نت چهارلا چنگ تکرار خواهد شد.

 


البته قوانین دیگری وجود دارد که در شمارش تعداد ضرب ها تغییر ایجاد می نماید مثل نت های نقطه دار که بصورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

نمودار زیر که به " نمودار درختی نت ها " معروف است کمک شایانی برای درک مفاهیم بالا می نماید:

نمودار درختی نت ها

آموزش جامع نت نویسی با سیبلیوس