در این قسمت از آموزش تئوری می خواهیم قسمت های مختلف برای نوشتن یک قطعه موسیقی را مورد بررسی قرار دهیم، برای این کار نیاز است تا قسمت های مختلف از یک قطعه موسیقی را تعریف نماییم. اول از میزان شروع می کنیم :

 

میزان در موسیقی چیست ؟

میزان – (Bar) ، قطعه موسیقی را از لحاظ زمان بندی به قسمت های کوچکی تقسیم می نماید که به هر کدام از این قسمت ها میزان گفته می شود.

 

مسزان در موسیقی

خط میزان چیست؟

خط میزان – (Line Bar) ، خطوطی است عمود بر خطوط حامل که میزان ها را از یکدیگر متمایز می کند.

خط میزان در موسیقی

دولا خط پایان :

نشانه پایان قطعه موسیقی می باشد. در حقیقت هرگاه یک قطعه موسیقی می خواهد اعلام کند که به پایان رسیده است از علامت دولا خط پایان استفاده می کند. پس هرگاه این علامت را دیدید یعنی قطعه موسیقی شما به پایان رسیده است.

 

دو لا خط پایان در موسیقی

کسر میزان یا میزان شمار – (Time Signature) :

علامتی که بعد از کلید سل قرار می گیرد و عدد بالا به معنی تعداد ضرب های داخل هر میزان و عدد پایین مبنای کشش را مشخص می کند. کسر میزان یک اشتباه می باشد و در اصل اعداد نوشته شده در ابتدای قطعه موسیقی کسر نیستند اما به دلیل کاربردی شدن این کلمه به جای میزان شمار، ما هم در بعضی از مطالب از این لغت استفاده می کنیم.

کسر میزان

 

برای اطلاعات بیشتر از میزان شمار یا همان کسر میزان آن را در آموزشی جداگانه در آینده بصورت مفصل مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

ویدئوی آموزش تئوری موسیقی

 

آموزش نرم افزار سیبلیوس