برای اینکه بتوانید خواندن نت و یا نوشتن نت را یاد بگیرید لازم است که ابتدا تئوری موسیقی را در ابتدایی ترین سطح یاد بگیرید. در این پست و پست های دیگر سعی کرده ایم تا این موارد را بصورت ساده و روان همراه با ویدئو به شما آموزش دهیم تا با دانستن کمترین موارد از تئوری موسیقی بتوانید خواندن نت را یاد بگیرید و در اجرای قطعات موسیقی توسط سازهایی که به نت نیاز دارند مانند سازهای زهی (گیتار، پیانو ، ویالون و ..) با مشکل مواجه نشوید.

همه ما می دانیم که موسیقی از صوت یا صدا ساخته شده است و  بدون این صداها هیچ موسیقی وجود نخواهد داشت. در حقیقت این صوت و صدا هستند که موسیقی را تشکیل می دهند و به وسیله آن میتوانیم قطعه ای را تنظیم نماییم. به این صوت ها در موسیقی " نت " گفته می شود.


نت چیست؟

- نشانه ای است که صداهای موسیقیایی به وسیله آن نوشته و برای نشان دادن نسبی مدت و زمان اجرا ی یک صوت استفاده می شود.

بنابراین صداهای موسیقیایی همان نت در موسیقی می باشند که در تنظیم و نوشتن قطعات در موسیقی از آن استفاده می شود.

باید بدانید که نت دارای هفت صدای اصلی می باشد و توسط دو نظام نام گذاری بیان می شود.

الف: نظام هجایی                     ب: نظام الفبایی

نظام هجایی : در نظام هجایی هفت صدای نت  از صدای بم به زیر به ترتیب به  صورت زیر خوانده و نوشته می شوند.

نظام هجایی در موسیقی

نظام الفبایی : در نظام الفبایی که بیشتر هم مرسوم می باشد هفت صدای نت به ترتیب از صدای بم به زیر به صورت زیر خوانده و نوشته می شوند.

نظام الفبایی در موسیقی

 منظور از صدای بم صدای کلفت تر و منظور از صدای زیر صدای نازک تر می باشد.

در پست بعدی در رابطه با چرخه نت آموزش کوتاهی را برای شما قرار می دهیم تا بیشتر با نت های موسیقی آشنا شوید.

ویدئوی معرفی نت در موسیقی