گام ها در موسیقی متشکل از 8 نت آغازین و پایانی در نت های شبیه به هم می باشند. موسیقی غربی از گام های ماژور و مینور تشکیل یافته است. تفاوت کلیدی میان گام های مینور و ماژور در جنس نت های تولید شده می باشد. نت های ماژور روشن ، شفاف و شاد می باشند در حالیکه نت های مینور رسمی و غمگین می باشند.
گام مینور خود به سه نوع مختلف تقسیم می شود: مینور تئوریک یا طبیعی ، مینور ملودیک و مینور هارمونیک

قبل از معرفی هر کدام از این سه گام مینور چند اصطاح ابتدایی موسیقی را یاد بگیریم :

# : یکی از علائمی که در نت نویسی کاربرد فراوانی دارد علامت # یا شارپ یا دیز است ، این علامت در کنار هر نت قرار گیرد صدای آن نت را نیم پرده در حالت کروماتیک بالاتر می برد یا زیرتر می کند. این علامت برای نت های پیانو به معنی آن است که نزدیکترین کلید یا شستی روی پیانو سیاه یا سفید را بزنیم
b : به معنی فلت یا بمل (به فرانسوی Bemol) می باشد این علامت درست بر خلاف علامت شارپ یا دیز است و اگر در کنار نتی قرار گیرد آن را نیم پرده پایین تر می آورد. اگر در نت های پیانو این علامت مشاهده شد به معنی آن است که باید نزدیکترین شستی یا کلید سیاه رنگ سمت چپ آن نت را بزنیم.
آکورد : به فرانسوی (accord) به اجرای هم زمان سه یا چهار نت در یک هارمونی گفته می شود و برای ایجاد هماهنگی و تقویت ملودی استفاده می شوند.
کلید : از کلمه ی فرانسوی cle گرفته شده است و از نشانه های نت نویسی در موسیقی است و شامل کلیدهای (G-clef  (G4) ، C-clef  (C4 – کلید دو وسط ، (F-clef (F3 و... می باشد. برای آشنایی بیشتر با کلید ها به مطلب " انواع کلید در موسیقی " مراجعه فرمایید
ماژور : موسیقی ایی که بیانگر کارکترهای مثبت و شاد می باشد
مینور : موسیقی ایی که بیانگر کارکترهای غمگین می باشد

گام مینور طبیعی یا تئوریک

اگر درجه ی ششم هر گام ماژور را مبنای تشکیل یک گام جدید قرار دهیم و هشت نت پشت سر هم پیش برویم ، الگوی جدید بدست آمده را گام مینور تئوریک می گویند.
برای راهنمایی بیشتر ، الگوی زیر گام مینور در کلید های مختلف می باشد :

C = C - D - Eb - F - G - Ab - Bb - C
D = D - E - F - G - A - Bb - C - D
E = E - F# - G - A - B - C - D - E
F = F - G - Ab - Bb - C - Db - Eb - F
G = G - A - Bb - C - D - Eb - F - G
A = A - B - C - D - E - F - G - A
B = B - C# - D - E - F# - G - A - B
C# = C# - D# - E - F# - G# - A - B - C#
Eb = Eb - F - Gb - Ab - Bb - Cb - Db - Eb
F# = F# - G# - A - B - C# - D - E - F#
G# = G# - A# - B - C# - D# - E - F# - G#
Bb = Bb - C - Db - Eb - F - Gb - Ab - Bb

برای ساده سازی می توانید فرمول زیر را بخاطر بسپارید 

whole step - half step - whole step - whole step - half step - whole step - whole step 

whole step به معنی پرده کامل یا تمام پرده یا دوم بزرگ = W
Half step به معنی نیم پرده یا دوم کوچک = H

گام مینور - به همراه نام نت ها و درجات پرده ها

 

گام مینور ملودیک

در موسیقی غربی بالا بردن نیم پرده ای برای فاصله دوم یا همان یک و نیم پرده مجاز نمی باشد. (در بین درجات ششم و هفتم مینور هارمونیک قرار دارد) پس برای رفع مشکل علاوه بر درجه هفتم درجه ششم نیز نیم پرده (کروماتیک) بالاتر برده می شود.
این تغییرات تنها در حالت بالا روندگی در مینور ملودیک لحاظ می شود و در حالت پایین رونده همانند گام مینور تئوریک نیازی به اعمال تغییرات نیست.

 

گام مینور ملودیک - به همراه نام نت ها 

 

گام مینور هارمونیک

این گام همان گام تئوریک یا طبیعی می باشد که درجه ی هفتم آن نیم پرده بالاتر رفته است . پس گام هارمونیک شامل 3 تمام پرده ، 3 نیم پرده ، 1 یک و نیم پرده می باشد. درجه ی هفتم در این گام به این خاطر نیم پرده بالاتر برده می شود که نقص فاصله ی یک پرده ای بین درجات ششم و هفتم برطرف شود و گام دارای نت محسوس شود.

گام مینور هارمونیک - به همراه نام نت ها