همانطور که در مطلب " انواع کلید در موسیقی " به شما آموزش دادیم "دو" اولین نت از نت های موسیقی می باشد این نت در فرانسوی do در انگلیسی C و در آلمانی  (سِ) C خوانده می شود. در این مطلب می خواهیم شما را با نت دو وسط آشنا سازیم. دو وسط – Middle C یا C4 نیز اولین نت از گام های سلفژ می باشد. به این خاطر دو وسط خوانده می شود که دقیقا نت C در وسط یک پیانوی استاندارد با 88 کلید و چهار اکتاو از سمت چپ انتهایی قرار می گیرد.

نشانه گذاری نت دو وسط در در کلیدهای مختلف

در بین طیف گسترده از سازهای موسیقی با کلیدهای مختلف ، دو وسط یا C4 همواره نت شاخص در بین نوازندگان و اهالی موسیقی می باشد. در اجرای پیانو C4 ، مرزی حدودی بین نت هایی که با دست چپ (bass notes) نواخته می شوند و نت هایی که با دست راست (treble notes) نواخته می شوند ، می باشد. در پارتیتور (صفحه ی نت نویسی شده) نت C4  در نخستین خط حامل زیر تربل و بالای کلید باس نوشته می شود.

کلید تربل : نت دو وسط یا میانی در زیر این کلید نوشته می شود.
کلید باس : نت دو وسط در بالای این کلید نوشته می شود.
کلید آلتو : نت دو وسط در مرکز و خط (خط سوم) نوشته می شود.
کلید تنور : نت دو وسط در خط چهارم نوشته می شود.

میزان سازی و تنظیم دو وسط

کوک و تنظیم برای هم نوازی در کنسرت ها که بر اساس استاندارد A440 انجام می گیرد دو وسط با تشدید و طنین صدا در فرکانس  261.626 Hz کوک می شود.

مترادف های دو وسط 

در اکثر منابع موسیقی نت دو وسط را C4  نام گذاری می کنند اما در برخی دیگر از نام های معادل زیر استفاده می شود :
•    C: MIDI #60
•    (انگلیسی) c1 U.K. pitch notation
•    (ایتالیایی) do: do centrale -It
•    (فرانسوی) do3 : do central -Fr
•   (آلمانی) c i : eingestrichenes C -Ger

آموزش جامع نت نویسی با سیبلیوس

محل قرار گیری نت دو وسط در پیانو 

شاید پیدا کردن محل درست نت دو وسط در انواع مختلف پیانو کمی گیج کننده بنظر برسد خصوصا برای پیانو هایی که کمتر از 88 کلید دارند. کیبرد ها معمولا در 5 سایز استاندارد ساخته می شوند. اگر شما از سایز کیبرد خودتان مطمئن نیستید می توانید با شمردن کل نت های C رو کیبرد به راحتی آن را تشخیص دهید :
88 کلید : شما باید 8 کلید C بشمارید (شامل آخرین کلید روی کیبرد)
77 کلید : 6 عدد کلید C دارد.
61 کلید : 6 عدد کلید C دارد (شامل آخرین کلید روی کیبرد)
49 کلید : 5 عدد کلید C دارد (شامل آخرین کلید روی کیبرد)

یک کیبرد 88 کلیده در مجموع 8 عدد کلید C دارد پس محل قرارگیری دو وسط یا C4 ، چهارمین کلید C از سمت چپ می شود. (توجه شود که طبق تصویر آخرین کلید روی کیبرد آخرین کلید C می باشد)
-    اولین نت در کیبرد 88 کلید ، نت A (Ao) می باشد.
-    آخرین نت در کیبرد 88 کلید ، نت C (C8) می باشد.
راحت ترین روش پیدا کردن C4 در کیبردتان به این صورت است که بصورت تقرییبی در مرکز پیانو قرار بگیرید ، حالا C4 نزدیکترین کلید C  به شما خواهد بود.

یک کیبرد 76 کلیده در مجموع 6 عدد کلید نت C دارد ، محل قرار گیری کلید دو وسط یا C4 در این کیبرد سومین کلید C از سمت چپ می باشد.
-    اولین نت در یک کیبرد 76 کلیده E (E1) می باشد.
-    آخرین کلید در این کیبرد G (G7) می باشد.

یک کیبرد 61 کلیده در مجموع 6 عدد کلید C دارد پس محل قرارگیری دو وسط یا C4 ، سومین کلید C از سمت چپ می شود.
-    اولین و آخرین نت در یک کیبرد 61 کلیده C می باشند (C2 و C7)

یک کیبرد 49 کلیده در مجموع 5 عدد کلید C دارد پس محل قرارگیری دو وسط یا C4 ، سومین کلید C از سمت چپ می شود.
-    اولین و آخرین نت در یک کیبرد 49 کلیده C می باشند (C2 و C6)