چنانچه مطلب پیشین ما را مربوط به معرفی سنتور دنبال کرده باشید ، حتما با اجزا و قسمت های مختلف سنتور معمولی آشنا شده اید. سنتور سازی است با قابلیت تکنوازی که در گروه نوازی ها هم جایگاه ویژه ای دارد ، برای این منظور انواع مختلف آن طراحی شده است که در این بین بعضی ها جنبه ی آموزش ندارند و کاربردی نمی باشند.


سنتور کروماتیک :

این نوع سنتور به منظور استفاده از ارکستر برای اولین بار در سال 1337 به سفارش حسین دهلوی ، توسط هنرمند ساز ساز ابراهیم قنبری مهر در کارگاه ساز سازی هنرهای زیبای وقت ساخته شد.
سنتور کروماتیک تا حدی صداهای کروماتیک را می تواند تولید کند. این سنتور با اضافه کردن یک ردیف خرک بین خرک های سیم های زرد و سفید تا حدودی اصوات مورد نیاز را تولید می کند تعداد خرک های سفید سنتور کروماتیک 11 و خرک های زرد 12 عدد است و در بین آنها تعداد 4 خرک در نظر گرفته شده بود. تعدا 7 خرک کوچک اضافی نیز به این مجموعه افزوده شد و تعداد خرک های آن به 30 عدد رسید.
در این سنتور خط ملودی به سختی اجرا می شود و همانطور که اشاره شد بیشتر برای ارکستر و همنوازی در گروه های بزرگ به کار می رود. وسعت آن برابر با وسعت سنتور معمولی است در واقع با احتساب اصوات پشت خرک وسعت ساز در واقع چیزی بیشتر از سه اکتاو می باشد. (خرک های بیشتر برای ایجاد نیم پرده و ربع پرده های اضافی دارد). نت نویسی سنتور کروماتیک با کلید سُل است و با تعداد خرک هایی که دارد (30 عدد) برای ایجاد 41 صدا روی صفحه مناسب است.

سنتور کروماتیک بم (باس) : 

این سنتور نیز به پیشنهاد حسین دهلوی و ساخت استاد ابراهیم قنبری در سال 1337 برای نوازندگی در ارکستر صبا و در جهت وسعت بیشتر و توسعه بخشیدن به فواصل این ساز ساخته شد. این سنتور اصواتی را با فاصله ی یک پنجم پایین تر (بم تر) از سنتور کروماتیک را تولید می کند. وسعت صدای این ساز مجموعا به 4.5 اکتاو می رسد. سنتور بم کروماتیک با ساختار سنتور کروماتیک یک چهارم درست (شامل 8 صدا) از ضلع بزرگتر خرک هایی اضافه دارد و این صداها با کلید فا خط چهارم نت نویسی می شوند. این سنتور در مجموع 35 خرک برای ایجاد 35 صدا روی صفحه دارد و در قسمت صداهای بالا خرک های کمتری دارد.

سنتور لاکوک :

دارای دو ردیف 9 تایی خرک در دو طرف صفحه است که نت «دو» در آن همصدا با «ر» دیاپازون می باشد. این سنتور در اندازه ی کوچکتر ساخته می شود و از سازهای انتقالی است بدین معنی که باید برای آن یک پرده پایین تر نت نویسی کرد و برای اجرا در گروه نوازی ها مناسب است.همانطور که پیش تر در معرفی سنتور گفتیم طول کلاف سنتور سل کوک بطور تقریبی حدود 90 سانتی متر می باشد و این سنتور دارای دو ردیف 9 تایی خرک می باشد که خرک سوم آن نت سل است که می توان بر مبنای نت لا 440 هرتز کوک کرد. سنتور لاکوک دارای طول کلاف تقریبی 83 سانتی متر می باشد و خرک سوم آن صدای نت لا را می دهد (برای این خرک روی کاغذ نت،  سل می نویسند) که برابر با خرک چهارم سنتور سل کوک می باشد پس همانطور که در مطالب قبلی نیز اشاره شد این نوع سنتور یک ساز انتقالی می باشد برای مثال چنانچه بخواهیم شور لا صدا دهد باید روی کاغذ نت شور سل رو بنویسیم . درصورتیکه در سنتور سل کوک دقیقا شور لا در کاغذ نت با کوک شور لا در سنتور برابر است. 
 

سنتور باس :

جعبه ی صوتی آن بزرگتر از سنتور معمولی است و سیم هایی با روکش فلزی در ضخامت های مختلف دارد و از روی هر خرک دو یا سه سیم می گذرد. این سنتور هنوز در مرحله آزمایش و تجزیه تحلیل است و عمومیت پیدا نکرده است و صدا دهی آن یک اکتاو بم تر از سنتور معمولی می باشد.