تلفن تماس۰۱۱-۳۳۴۱۰۹۳۸

سامانه پیامکی۱۰۰۰۰۵۸۹

دوشنبه 12 آذر 1397

آموزش ساز کاخن

آموزش ساز کاخن

این آموزش شروعی برای یادگیری ساز کاخن می باشد که در آن به مباحث ابتدایی مثل نحوه صحیح نشستن بر روی ساز کاخن و موارد مشابه دیگر می پردازیم