پیشتر در مطلب  "معرفی ساز تنبک"  با ساختار این ساز آشنا شدیم ، در این مطلب می خواهیم یکی از اصول اولیه که شاید برای هر سازی سبک و سیاق خود را داشته باشد و در دراز مدت به سلامت فیزیکی نوازنده و همینطور صحیح نواختن کمک زیادی کند ،  بپردازیم. صحیح نشستن و درست گرفتن ساز یکی از اصول اولیه نوازندگی می باشد. درست نشستن در هنگام نواختن تنبک نیز حائز اهمیت است. 

- برای نواختن هر سازی از جمله تنبک هیچوقت انتهای صندلی تکیه ندهید و همیشه سعی کنید لبه ی صندلی بشینید. 

- کمر خود را صاف نمایید اما نه به آن شدت که به خودتان فشار بیاورید قوز کردن کمر در دراز مدت به مهره های کمر شما آسیب می رساند،  و در آینده برای شما مشکلاتی بوجود می آورد صاف کردن کمر برای کسانی که عادت به قوز کردن آن دارد در ابتدا شاید کاری دشوار بنظر برسد اما پس از مدتی ذهن آنها بطور ناخودآگاه عادت به درست نشستن می کند.

- برای نواختن برخی از سازها همچون تنبک ، جهت تسلط بیشتر از زیرپایی استفاده می کنیم تا ساز مورد استفاده از روی پا سر نخورد و ننغلزد، اینکه زیر پایی ، زیر کدام پا قرار بگیرد بسته به راست دست یا چپ دست بودن نوازنده متغیر است ، بدین صورت که نوازنده ی راست دست زیرپایی را باید در زیر پای چپ و نوازنده ی چپ دست در زیر پای راست خود قرار دهد.

- بعد از قرار دادن زیرپایی ، قسمت نفیر تنبک باید روی پایی که بالا آمده است قرار گیرد و قسمت انتهایی آن به بدن نوازنده چسبیده باشد و دهنه ی تنبک روی دیگر پای که پایین تر است قرار بگیرد

- بعد از این مراحل پایی که پایین تر قرار می گیرد رو به سمت عقب جمع می کنیم تا آنجا که سر تنبک متمایل به پایین قرار گیرد.

- در تنبک نوازی دستی که کنار تنبک قرار می گیرد را با 8 نشان می دهیم و دستی که روی تنبک قرار می گیرد را با عدد 7 نشان می دهیم اگر وسط دهانه ی تنبک یک خط فرضی در نظر بگیریم دستی که کنار تنبک قرار میگیرد باید روی خط باشد و دستی که روی تنبک است باید در جایی باشد که شانه های نوازنده احساس راحتی کنند و در یک امتداد باشند. در این صورت مفاصل انگشت نوازنده دقیقا روی لبه ی تنبک قرار می گیرد که نه خیلی دست نوازنده جلو است و نه خیلی عقب تنبک است.

ویدئویی که در زیر مشاهده می کنید ، بخشی از دوره ی " آموزش تنبک از مبتدی تا پیشرفته "سایت آکادمی آرمیس می باشد که نحوه ی صحیح نشستن و در دست داشتن ساز در هنگام تنبک نوازی را به شما آموزش می دهد