لوگوی آکادمی موسیقی آرمیس
ورود ثبت نام
خانه
Pic
JM
۹ نفر امتیاز داده اند
کد شابم
۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۴۹-۶
ارتباط با استاد
مشاهده
وضعیت دوره
100% تکمیل
قیمت هر سطح ۱۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت کل دوره ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۰۰,۰۰۰
زمان آموزش ۰۸:۵۲:۴۱
سطح دوره متوسط تا پیشرفته
4 بازخورد مشاهده
ابراهیم اژپراک
علیرضا  پورنوروز
aki nekoo
سعید احتشامی
14 +

اطلاعات کلی دوره

به جمع هنرجویان این دوره بپیوندید
در صورتی که قبلا بخشی از دوره را خریداری کرده باشید . مبلغ آن از مبلغ کل کم می شود
کد دوره #1012
تعداد سطح ۱۰
تعداد جلسه ۴۰
تعداد ویدیو ۱۳۳
پیش نیاز دارد
قیمت کل دوره ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت نهایی ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان

محتوای آموزش

خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۰-۲ مدت زمان : 00:12:39
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۰-۲ مدت زمان : 00:17:55
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۰-۲ مدت زمان : 00:10:19
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۰-۲ مدت زمان : 00:16:33
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۱-۹ مدت زمان : 00:06:49
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۱-۹ مدت زمان : 00:12:14
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۱-۹ مدت زمان : 00:07:35
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۱-۹ مدت زمان : 00:05:19
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۲-۶ مدت زمان : 00:09:54
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۲-۶ مدت زمان : 00:07:34
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۲-۶ مدت زمان : 00:08:07
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۲-۶ مدت زمان : 00:04:55
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۳-۳ مدت زمان : 00:14:02
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۳-۳ مدت زمان : 00:12:05
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۳-۳ مدت زمان : 00:11:28
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۳-۳ مدت زمان : 00:20:24
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۴-۰ مدت زمان : 00:11:36
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۴-۰ مدت زمان : 00:10:52
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۴-۰ مدت زمان : 00:07:25
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۴-۰ مدت زمان : 00:11:08
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۵-۷ مدت زمان : 00:13:06
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۵-۷ مدت زمان : 00:12:43
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۵-۷ مدت زمان : 00:17:49
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۵-۷ مدت زمان : 00:21:29
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۶-۴ مدت زمان : 00:14:51
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۶-۴ مدت زمان : 00:13:42
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۶-۴ مدت زمان : 00:15:14
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۶-۴ مدت زمان : 00:10:50
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۷-۱ مدت زمان : 00:14:58
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۷-۱ مدت زمان : 00:17:21
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۷-۱ مدت زمان : 00:14:24
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۷-۱ مدت زمان : 00:11:30
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۸-۸ مدت زمان : 00:17:38
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۸-۸ مدت زمان : 00:10:10
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۸-۸ مدت زمان : 00:30:23
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۸-۸ مدت زمان : 00:11:47
خرید و دسترسی به محتوا جهت دسترسی به ویدئو ها سطح مورد نظر را خریداری نمایید .

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۹-۵ مدت زمان : 00:14:57
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۹-۵ مدت زمان : 00:18:53
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۹-۵ مدت زمان : 00:16:58
کد شابم : ISMN/۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۵۹-۵ مدت زمان : 00:15:05

معرفی دوره آموزشی گیتار متوسطه

این دوره آموزشی در ادامه دوره " آموزش مقدماتی گیتار " می باشد

هر سطح شامل چهار جلسه آموزشی می باشد که از تعدادی ویدئوی آموزشی تشکیل شده است.اطلاعات بیشتر از محتوای هر سطح و جلسه در پایین همین صفحه برای مشاهده قرار گرفته است

همانند دوره مقدماتی گیتار در این دوره نیز در کنار سبک کلاسیک ، آموزش و اجرای ترانه های پاپ را برای شما تهیه کرده ایم و سعی کرده ایم در هر سطح بین یک تا دو ویدئوی آموزشی از اجرای ترانه های پاپ برای شما قرار دهیم تا رفته رفته به تکنیک ها و مهارت های شما در اجرای ترانه های پاپ اضافه شود.

ویژگی های شرکت در این دوره

قابلیت دانلود ویدئوهای آموزشی

جزوه قابل پرینت برای هر جلسه بصورت جداگانه

قابلیت ارتباط با استاد و امکان پرسش و پاسخ و ارسال ویدئو از اجرای تمرینات برای استاد

مشاوره تلفنی رایگان

 

نیازمندی های شروع این دوره

گذراندن دوره آموزش گیتار مقدماتی   

داشتن ساز گیتار برای تمرین روزانه
 

این دوره را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

شما هم در دوره آموزش گیتار متوسطه نظر دهید .
برای ثبت نظر ابتدا لازم است وارد حساب کاربری خود شوید
با ثبت نظر خود می‌توانید دیگران را برای انتخاب درست راهنمایی کنید.
با ثبت نظر در این دوره 8 امتیاز دریافت خواهید کرد .
تصویر رضا ضیابخش
خرید این دوره را پیشنهاد می‌کنم
رضا ضیابخش
سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
خریداری کرده

درود و عرض خسته نباشید آکادمی آرامیس. من هنوز دوره مقدماتی را طی نکردم ولی از اونجایی که استاد خیلی شمرده و کامل درس میدن حتماا بعد از مقدماتی ،  دوره متوسطه میگیرم و از آموزش های سایت لذت میبرم. 

تصویر محمد  یوسفی

محمد یوسفی

پنج شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۹

سلام. ممنون آقای ضیابخش. خیلی خوشحالیم از این بابت

تصویر سید رضا هاشمی
سید رضا هاشمی
چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹
خریداری کرده

سلام. خیلی عالیه مخصوصا ترانه هایی که توی این دوره گذاشتید خیلی تو اجرای درست من تاثیر داشت. لطفا سریعتر سطح های جدید را بارگذاری کنید.

ضمنا دوره ای که فقط برای آموزش خواندن و اجرای ترانه ها با گیتار باشه نمی سازید؟

 

تصویر محمد  یوسفی

محمد یوسفی

چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹

سلام آقای هاشمی. خوشحالیم از اینکه رضایت کامل دارید. در حال تدوین هستیم و به امید خدا در ماه های آینده تدوین ویدئو ها تمام میشه و تو سایت قرار میگیره.

برای خواندن و اجرای ترانه ها یک برنامه جامع داریم که به امید خدا اگر بشه پیاده سازی می کنیم . موفق باشید

صفحه 1 از 1 صفحه موجود

بله.  جلسه اول تمام دوره های آموزشی بصورت رایگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. علاوه بر این در صورت تمایل به مشاهده ویدئوهای بیشتر می توانید با دنبال کردن شبکه های اجتماعی ما نمونه ویدئوهای بیشتری را مشاهده نمایید.

اینستاگرام      یوتوب      آپارات      تلگرام

برای خرید هر یک از دوره های آموزشی ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید و یا وارد حساب کاربری خود شوید. بعد از ثبت نام کافیست از منو سایت دوره های آموزشی را انتخاب کنید و از لیستی که برای شما ظاهر می شود روی دوره مورد نظر خود کلیک کنید. در این مرحله یا میتوانید سطح مورد نظر و یا کل دوره را یکجا خریداری کنید، بلافاصله بعد از خرید ، دسترسی شما به ویدئوها آزاد می شود و میتوانید تماشا نمایید.

در طول مسیر خرید در صورتی که با مشکل مواجه شدید می توانید با پشتیبانی تماس بگیرید تا بصورت کامل راهنمایی شوید.

به هر دور روش آنلاین و آفلاین . با ورود به دوره خریداری شده می توانید تمامی فایل ها و ویدئوهای خریداری شده را بصورت آنلاین تماشا نمایید و یا اینکه این فایل ها را بر روی موبایل یا کامپیوتر خود ذخیره کنید و بصورت آفلاین و بدون نیاز به اینترنت تماشا کنید.

خیر، بدون هیچ نگرانی می توانید در زمان مورد نیاز دوره خود را بصورت آنلاین تماشا و یا دانلود نمایید و دسترسی بصورت مادام العمر برای شما فعال می باشد.

نکته مهم : در صورت استفاده بیش از چند دستگاه از حساب کاربری شما ، بلافاصله حساب شما توسط سیستم مسدود خواهد شد بنابراین درصورت نیاز به استفاده از بیش از دو دستگاه حتما با پشتیبانی هماهنگ نمایید تا در صورت نیاز ، مجوز استفاده برای حساب کاربری شما فعال گردد.

بله، نگران نباشید در صورتی که وارد حساب کاربری خود شوید در صورتی که از قبل چند سطح را خریداری کرده باشید ، در صورتی که می خواهید کل دوره را یکجا خرید نمایید ، سیستم بصورت هوشمند قیمت سطح های خریداری شده را برای شما کسر می کند و شما در نهایت مبلغ سطح هایی را که خرید نکرده اید مشاهده خواهید کرد.

در طول دوره میتوانید هرگونه سوال مربوط به دوره آموزشی را از قسمت "ارتباط با استاد" از مدرس خود بپرسید و در صورت نیاز ویدئوهایی از تمرینات خود برای مدرس ارسال نمایید تا توسط مدرس دوره بررسی و پاسخ داده شود.

در صورت مشاوره خرید دوره و یا ساز و یا هرگونه مشکلات فنی می توانید در ساعات اداری با شماره آموزشگاه و در 24 ساعت شبانه روز از طریق ارسال تیکت از حساب کاربری با ما در ارتباط باشید.

بله در حال حاضر شما می توانید با یورو و دلار خرید انجام دهید. برای خرید بین المللی لطفا با ارتباط با پشتیبانی سایت از طریق تیکت در حساب کاربری خود و یا از طریق ایمیل سایت با ما در ارتباط باشید تا میلغ مورد نیاز پرداختی و لینک پرداخت به شما ارائه گردد. بعد از پرداخت و اطلاع رسانی دسترسی های دوره برای شما آزاد خواهد شد.

توجه : به زودی سیستم پرداخت بین المللی را با پشتیبانی از پنج ارز فعال خواهیم کرد تا بلافاصله بعد از خرید دوره مورد نظر فعال گردد

تمام آموزش هایی که در این دوره وجود دارد دقیقا مطابق با سرفصل های آموزشی کلاس حضوری می باشد و حتی بدلیل مجازی بودن دوره ، سعی شده که تمام آموزش ها با ارائه نکات بیش تری فیلم برداری و ضبط گردند تا جای هیچ سوالی برای هنرجو باقی نماند و در صورت داشتن سوال می تواند از طریق "ارتباط با استاد" با مدرس خود در ارتباط باشد.

توجه : در حال حاضر آکادمی موسیقی آرمیس هیچ گونه کلاس حضوری برقرار نمی کند و به محض برقراری کلاس های حضوری حتما اطلاع رسانی خواهد شد.

بله. در صورتی که هنرجو کل این دوره آموزشی را گذرانده باشد می تواند با ورود به حساب کاربری و  ارسال تیکت آمادگی خود را جهت شرکت در امتحان اعلام نماید. تیم پشتیبانی با چک کردن سوابق هنرجو مابقی مراحل از جمله ساعت امتحان و ... از طریق همان تیکت اعلام می نماید و در صورت قبول شدن هنرجو در امتحان مدرک معتبر به او اهدا خواهد شد.

توجه : در حال حاظر مدرک آکادمی موسیقی آرمیس قابل ارائه است اما در تلاش هستیم تا در آینده نزدیک امکان ارائه مدرک فنی و حرفه ای هم اضافه گردد.