تلفن تماس۰۱۱-۳۳۴۱۰۹۳۸

سامانه پیامکی۱۰۰۰۰۵۸۹

محتوای دوره

لیست سطح ها 17

مدرس دوره :میثاق تفاخری

آخرین بروزرسانی :15 روز پیش

تاریخ انتشار :1397/12/13

جلسه اول

توضیحات این جلسه

عنوان جلسه: جلسه اول مدت زمان : 00:20:07
 • معرفی قسمت های مختلف ساز تنبک
 • نحوه نشستن و دست گرفتن ساز تنبک
 • طرز صحیح قرار گرفتن دست چپ و راست بر روی تنبک و علامت های آن
 • آموزش کامل ضربه تم و علامت آن
 • معرفی انگشتان دست در مکتب آقای بهمن رجبی
 • آموزش کامل ضربه بک و علامت آن
 • آموزش کامل ضربه بشکن و علامت آن
 • معرفی حالت های مختلف ضربه بشکن


لیست ویدئو ها :

جلسه دوم

توضیحات این جلسه

عنوان جلسه: جلسه دوم مدت زمان : 00:13:53
 • معرفی نت سیاه
 • معرفی خط حامل، میزان، خط میزان و میزان شمار
 • معرفی دولاخط پایان
 • معرفی میزان شمار 2/4 و آموزش و نحوه اجرای آن
 • آموزش و ارائه چند تمرین
 • معرفی و آموزش سکوت سیاه
 • نکات مهم و ضروری مربوط به ساز زدن

فایل تمرینجلسه سوم

توضیحات این جلسه

عنوان جلسه: جلسه سوم مدت زمان : 00:20:03

 

 • آموزش کامل حرکت هشت با کمان (راست) و نکات مهم و ضروری آن
 • آموزش کامل حرکت هفت با کمان (چپ) و نکات مهم و ضروری آن
 • آموزش و ارائه تمرین های جدید
 • معرفی علامت تکرار یک میزان
 • معرفی حالت جدیدی از حرکت بشکن
 • معرفی علامت تکرار دو میزان

فایل تمرینجلسه چهارم

توضیحات این جلسه

عنوان جلسه: جلسه چهارم مدت زمان : 00:17:52
 • آموزش نت چنگ و نحوه اجرای آن
 • ارائه چند تمرین و آموزش نجوه اجرا
 • معرفی علامت تکرار
 • ارائه ترکیب جدید از تکرار میزان ها و نحوه اجرای آن
 • ارائه چند تمرین ترکیبی از نت سیاه و چنگ و نحوه اجرای آن
 • معرفی علامت ولت در موسیقی و آموزش نحوه اجرای آن
 • ارائه دو قطعه تمرینی دارای ولت
 • آموزش یک حرکت جدید در تنبک (ضربه بک و بشکن با هم)

فایل تمرین