پیشنهاد ویژه

۳۵۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ تومان

برای خرید کل دوره یکجا پیشنهاد ویژه را از دست ندهید.

در صورتی که سطح هایی از دوره را از قبل خرید کرده باشید از قیمت کل دوره برای شما کسر می گردد


کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۰۵-۲
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان

مطالب تئوری که در جلسه اول از دوره  آموزش گیتار خوانده اید در پست های جداگانه ای در آکادمی موسیقی آرمیس مفصل تر بیان شده اند که با کلیک بر روی هرکدام به صفحه مورد نظر هدایت می شوید. با خواندن این مطالب اطلاعات خود را تکمیل نمایید:

 

 در صورت هر گونه سوال میتوانید در هر کدام از پست ها ، سوال خود را مطرح نمایید.

 

ویدئوی آموزش کار با مترونوم

 

 

دانلود ویدئوی آموزش کار با مترونوم

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۰۵-۲

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۰۵-۲

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۰۵-۲

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۰۶-۹

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۰۶-۹

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۰۶-۹

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۰۶-۹

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۰۷-۶

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۰۷-۶

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۰۷-۶

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۰۷-۶

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۰۸-۳

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۰۸-۳

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۰۸-۳

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۰۸-۳

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۰۹-۰

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۰۹-۰

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۰۹-۰

کد شابم : ۹۷۹-۰-۸۰۲۶۳۱-۰۹-۰

ارتباط با استاد